Material

För den intresserade finns det idag en uppsjö av material att fördjupa sig i. Dels finns det mängder av välskrivna och initierade böcker att förkovra sig i, men är man genuint intresserad bör man gå vidare och titta på grundmaterialet i form av den delen av polisutredningen som är offentliggjord. Den utgörs av vittnesförhör, teknisk utredning om förhållandena vid brottsplatsen och mycket annat.

Tidningar från tiden efter mordet kan också ge en hel del information. Numera finns en hel del information redan tillgängliggjord på Internet, men för att kunna få en helhetsbild måste man bege sig till Kungliga Biblioteket där samtliga utgivna magasin och tidningar finns arkiverade. Sedan en tid tillbaka är många dagstidningar digitaliserade och sökbara via KB:s Internetsida. De är sökbara direkt hemifrån din egen internetuppkopplade dator, men för att kunna läsa tidningarna måste du alltså ta dig till KB:s mikrofilmsarkiv där särskilda datorer låter dig läsa tidningarna i sin helhet. Du kan söka efter allt som förekommer i tidningarna, exempelvis namn på personer, händelser och så vidare. Sökfunktionen hittar du på http://tidningar.kb.se/

I floran av bra och intressanta böcker måste bröderna Poutiainens bok Inuti Labyrinten nämnas. Den är ett referensverk när det gäller skeendet strax efter mordet och även om den numera har gått ur tryckning så finns den att tillgå på många olika bibliotek. Svar på frågor såsom var poliserna fanns, vad de gjorde, hur utredningen kom igång och vilken inriktning den fick, finns att läsa om i den boken.
Lars Borgnäs och Gunnar Wall har båda varit väldigt produktiva och skrivit läsvärda böcker som har innehållit ett stort mått av fakta och som är underbyggt av eget genuint forskningsarbete.
Sven Anér har under mycket lång tid varit aktiv med forskning om mordet på Olof Palme. Ett otal böcker och andra publikationer har publicerats från Anérs penna och i huvudsak är de fortfarande tillgängliga och aktuella.

En starkt rekommenderad läsning är den statliga utredningen Sou 1999:88, formellt benämnd ”Granskningskommissionens betänkande i anledning av Brottsutredningen efter mordet på statsminister Olof Palme”. Den leddes initialt av S Marjasin, och kallades under en period Marjasinrapporten, men refereras oftast numera som granskningskommissionens rapport. Den omfattar över tusen sidor information om vilka spår polisen utrett och vad som har hänt med dessa spår. Rapporten ger dessutom en bra historik över utredningens första drygt tio år. Den är alltså oerhört omfattande och kan vara tung att ta sig igenom, men är å andra sidan gratis och finns nedladdningsbar på regeringens Internetsidor. Vid denna boks tryckning fanns den på
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/1999/01/sou-199988–/

Polisens egen utredning omfattar många hundra volymer om inte mer, men är inte offentligt tillgänglig. En del av den går att titta i. Det är den del som lämnades in som förundersökningsmaterial till tingsrätten inför rättegången mot Christer P. Där finns alla vittnesförhör, många i original, och dessa kan faktiskt vem som helst titta på och bläddra i.

Även hela materialet från själva rättegången i första och andra instans finns tillgänglig i form av lyssningsbara ljudband. Numera är allt material digitaliserat och på denna sida kommer jag efter hand att lägga upp samtliga inspelningar. Ljudinspelningarna är kompletta, och med det menar jag att de täcker hela dagarna, alltså inklusive alla pauser och avbrott såvida inte rättens ordförande medvetet valt att bryta inspelningen.

Tingsrättens ljudinspelningar från rättegången mot Christer Pettersson:

Band 1
Band 2
Band 3
Band 4
Band 5
Band 6
Band 7
Band 8
Band 9
Band 10
Band 11
Band 12
Band 13
Band 14
Band 15

Hovrättens ljudinspelningar från rättegången mot Christer Pettersson:

Band 1
Band 2
Band 3
Band 4 del 1
Band 4 del 2
Band 5
Band 6 del 1
Band 6 del 2
Band 7
Band 9

Band 8 saknas i hovrättens arkiv

Förundersökningsprokokoll från rättegången mot Christer Pettersson:

PP847_2396_13_A1_163_334.pdf
PP847_2396_13_D1_101_847.pdf
PP847_2396_13_G1_1089_01.pdf
PP847_2396_13_G1_1089_02.pdf
PP847_2396_13_G1_1089_03.pdf
PP847_2396_13_G1_1089_04.pdf
PP847_2396_13_G1_1089_05.pdf
PP847_2396_13_G1_1089_06.pdf
PP847_2396_13_G1_1090_01.pdf
PP847_2396_13_G1_1090_02.pdf
PP847_2396_13_G1_1090_03.pdf
PP847_2396_13_G1_1090_04.pdf
PP847_2396_13_G1_1090_05.pdf
PP847_2396_13_G1_1091_01.pdf
PP847_2396_13_G1_1091_02.pdf
PP847_2396_13_G1_1091_03.pdf
PP847_2396_13_G1_1091_04.pdf
PP847_2396_13_G1_1091_05.pdf
PP847_2396_13_G1_1092_01.pdf
PP847_2396_13_G1_1092_02.pdf
Borttagen på begäran – PP847_2396_13_G1_1092_03.pdf
PP847_2396_13_G1_1092_04.pdf
PP847_2396_13_G1_1092_05.pdf
PP847_2396_13_G1_1093_01.pdf
PP847_2396_13_G1_1093_02.pdf
PP847_2396_13_G1_1093_03.pdf
PP847_2396_13_G1_1093_04.pdf
PP847_2396_13_G1_1093_05.pdf
PP847_2396_13_G1_1093_06.pdf
PP847_2396_13_G1_1094_01.pdf
PP847_2396_13_G1_1094_02.pdf
PP847_2396_13_G1_1094_03.pdf
PP847_2396_13_G1_1094_04.pdf
PP847_2396_13_G1_1095_01.pdf
PP847_2396_13_G1_1095_02.pdf
PP847_2396_13_G1_1095_03.pdf
PP847_2396_13_G1_1095_04.pdf
PP847_2396_13_G1_1095_05.pdf
PP847_2396_13_G1_1096_01.pdf
PP847_2396_13_G1_1096_02.pdf
PP847_2396_13_G1_1096_03.pdf
PP847_2396_13_G1_1096_04.pdf
PP847_2396_13_G1_1096_05.pdf
PP847_2396_13_G1_1097_01.pdf
PP847_2396_13_G1_1097_02.pdf
PP847_2396_13_G1_1097_03.pdf
PP847_2396_13_G1_1097_04.pdf
PP847_2396_13_G1_1097_05.pdf
PP847_2396_13_G1_1097_06.pdf
PP847_2396_13_G1_1097_07.pdf
PP847_2396_13_G1_1098_01.pdf
PP847_2396_13_G1_1098_02.pdf
PP847_2396_13_G1_1098_03.pdf
PP847_2396_13_G1_1098_04.pdf
PP847_2396_13_G1_1098_05.pdf
PP847_2396_13_G1_1098_06.pdf
PP847_2396_13_G1_1099_01.pdf
PP847_2396_13_G1_1099_02.pdf
PP847_2396_13_G1_1099_03.pdf
PP847_2396_13_G1_1100_01.pdf
PP847_2396_13_G1_1100_02.pdf
PP847_2396_13_G1_1101_01.pdf
PP847_2396_13_G1_1101_02.pdf
PP847_2396_13_G1_1102_01.pdf
PP847_2396_13_G1_1102_02.pdf
PP847_2396_13_G1_1103_01.pdf
PP847_2396_13_G1_1103_02.pdf
PP847_2396_13_G1_1104_01.pdf
PP847_2396_13_G1_1104_02.pdf
PP847_2396_13_G1_1104_03.pdf
PP847_2396_13_G1_1104_04.pdf
PP847_2396_13_G1_1104_05.pdf
PP847_2396_13_G1_1105_01.pdf
PP847_2396_13_G1_1105_02.pdf
PP847_2396_13_G1_1105_03.pdf
PP847_2396_13_G1_1105_04.pdf
PP847_2396_13_G1_1105_05.pdf
PP847_2396_13_G1_1105_06.pdf

Intervju och rekonstruktion med Sture E i april 1986
Sture.mpeg