Vad innehåller boken?

Natiosignnens Fiende är ett resultat av gedigen och klassisk forskning av grundmaterial. Genom att studera förhör, tekniska undersökningar, intervjuer och tidningsartiklar från tiden då mordet skedde har författaren hittat nya hittills okända infallsvinklar till mordet på Sveavägen.

Boken riktar sig främst till de som redan är intresserade och kanske också insatta i mordet, men även den som är helt obevandrad i Palmemordet kommer att ha stor behållning. I boken kan du bland annat läsa sammanfattningar av de olika spåren, referat från de viktigaste förhören och vilka åtgärder polisen vidtog. Ett mycket speciellt kapitel avser mördarens signalement, beteende på mordplatsen och vad som hände efter skotten och sekunderna dessförinnan.

Författaren ställer upp vittnesmål mot varandra, jämför deras förutsättningar för att lämna riktiga upplysningar, väger deras möjligheter att minnas och kommer slutligen fram till vad som med största sannolikhet hände på mordplatsen. Och det är inte vad gemene man har lärt sig att tro.

Uppställningarna av fakta är pedagogiskt upplagda genom tabeller som i tur och ordning strukturerat analyseras och sammanfattas.

Förutom en stor mängd tabeller, fakta, referat, förhör och objektiva analyser föreslås också ett teoribygge som utgår från indicier helt utgående från källmaterialet. I boken dras slutsatser som baseras på oemotsagd fakta som ingen tidigare har lyckats göra.

En av huvudpersonerna i boken, han kallas här Sture E, belyses extra noggrant. Tidigare ej publicerade foton och en större mängd ny information om honom återfinns i den inbundna versionen av boken.