Rättningar

När boken publicerades hade den genomgått en omfattande faktagranskning. Trots detta lyckades ett faktafel smyga sig igenom hela vägen ända till tryckningen, vilket jag djupt beklagar. Naturligtvis ska man kunna lita på att allt innehåll i boken är korrekt. Lyckligtvis upptäcktes felet av en uppmärksam läsare, vilket jag är mycket tacksam för.

Faktafelet finns på sidan 23, och avser Olof Palmes tennispartner på morddagen. Personen som Olof spelade tennis med var Harry Schein och ingen annan.