Om boken

springer3En fredagskväll för trettio år sedan sköts Olof Palme ner på öppen gata inför över tjugo ögonvittnen. Mördaren agerade snabbt och effektivt. Efter fullbordad gärning tog han sig springande från platsen utan att lämna minsta spår efter sig. Polisen har lagt ner enorma mängder resurser på att finna mördaren men vet idag inte mycket mer än vad man gjorde för trettio år sedan.

De olika ögonvittnena ger en relativt samstämd bild av vad som hände den där kvällen. Hur mördaren såg ut, vad han gjorde och var han tog vägen efter skotten.

Men ett vittne avviker från de övriga på ett markant sätt. Hans berättelse stämmer inte alls med de andras, och dessutom är det ingen som ens har sett honom på platsen. Polisen beslutar sig snart för att av­pollettera honom. Mannen kan helt enkelt inte ha varit där. De stämplar honom som mytoman och går vidare med andra vittnen.

Men i förhören framkommer en ytterst märklig omständig­het. Vittnet som inte ens varit där avslöjar i förbifarten någon­ting som ingen borde kunna känna till.

Förutom mördaren.

Nationens Fiende är en grundlig genomgång av mordet på Olof Palme. Här hittar du förhören, indicierna och bevisen, tillsam­mans med en noggrann analys av vad som egent­ligen hände den där kvällen.